Rozlosování a výsledky

Soutěžní ročník 2020/2021 nebyl dohrán, kdy Výkonný výbor FAČR na svém zasedání dne 4.5. 2021 konstatoval, že na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR je nucen ukončit veškeré amatérské soutěže  plošně na celém území ČR ke dni 4.5.2021, a to s ohledem na šíření nemoci Covid-19. Konečné pořadí zůstalo podle stavu ke dni 4. května 2021. Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím.