Historie klubu

     Fotbalový klub Planá byl založen pod názvem SK Planá (s největší pravděpodobností Spolek kopané Planá) dne 5.12.1945 a jeho prvním předsedou se stal Ing. Jaroslav Šebela. Provedená finanční sbírka mezi členy vynesla 1.715,- Kčs, čímž byl dán spolku finanční základ. Ve spolku se současně vytvořil hokejový podvýbor, který spadal administrativně i finančně pod SK Planá. První zápas byl sehrán dne 2.1.1946 na koupališti proti vojákům místní posádky. Spolek se rozhodl postavit hřiště poblíž vlakového nádraží. Protože nebylo možno uhradit náklady, provedli práce němečtí občané umístění v internačním táboře, každý člen spolku poté povinně odpracoval 20 hodin zdarma. Dne 9.4.1946 sdělila místní správní komise, že věnuje spolku potřebné dřevo na oplocení, výstavbu kabin a laviček pro diváky.

     V srpnu 1946 byl založen v Plané fotbalový spolek železničářů. Spolek však neměl vlastní hřiště a stav, kdy si dva kluby vzájemně konkurují byl dlouhodobě v Plané neudržitelný. Vzhledem k tomu, že značnou výhodou pro členy železničářského spolku bylo to, že při cestě na zápasy jezdili za režijní jízdné, čímž se značně snižovala finanční zátěž zápasů, došlo v roce 1947 ke sloučení obou spolků pod název SK Železničář Planá.

    V následujích letech se název klubu měnil ještě několikrát: 1949 – 1951 DSO Slavoj Planá, 1951 – 1955 VTJ Dukla Planá, 1955 – 1958 RH Planá, 1958 – 1966 Sokol Planá, 1966 – 1995 TJ Zemědělské stavby Planá, 1995 – 25.7.2103 FK BKV Planá, od 26.7.2013 nově nese klub název FK Planá.

Největší úspěchy oddílu:

     1993 – muži – postup do 1.A třídy, hráno 11 let, 1984 – dorost – kvalifikace o postup do 2. dorostenecké ligy, 2011 – dorost – vítěz krajské soutěže, 2012 – dorost – postup do krajského přeboru, 1994, 1998 – žáci – postup do krajského přeboru

     Barvy klubu:

     červená, modrá, bílá

Investice:

      V roce 1973 byla dokončena stavba kabin v částce 350.000,- Kčs. V roce 2002 byla dokončena rekonstrukce kabin v částce 500.000,- Kč. V roce 2004 dokončena výstavba tribuny v celkové ceně 800.000,- Kč. V roce 2016 byla provedena rekonstrukce hrací plochy za 300.000,- Kč.