Rozlosování a výsledky

     Soutěžní ročník 2019/2020 nebyl dohrán, kdy Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje nepřijatelné zdravotní riziko, a to s ohledem na šíření nemoci Covid-19. Výkonný výbor FAČR rozhodl, že veškeré mistrovské amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstalo podle stavu ke dni 8. dubna 2020. Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím.