Fotbalové soutěže jsou dočasně přerušeny.

Slider

V návaznosti na mimořádné opatření vlády ČR rozhodl VV FAČR o přerušení soutěžního ročníku 2020/2021.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 7 Soutěžního řádu VV FAČR rozhodl dne 9. 10. 2020 tak, že s účinností ode dne 12. 10. 2020 od 00:00 hod. se přerušuje soutěžní ročník 2020/2021 ohledně mistrovských a pohárových soutěží.